Google Apps for Business funkcionalnost je moguće proširivati dodacima u obliku "Gadgeta" koji se mogu izraditi po željama korisnika. Ovdje prikazujemo par gadgeta:Gadget za prikazivanje broja turista u 2009. i 2010. godini po hrvatskim županijama

Nije moguće pronaći URL specifikacija gadgeta


Tečajevi stranih valuta u hrvatskim bankama (obnavljaju se svakih sat vremena)

Nije moguće pronaći URL specifikacija gadgeta