Radite pametnije


Komunicirajte, organizirajte se i surađujte odsvukud!


Više surađujte


Dijelite ideje, radite brže i uvodite novosti brzinom svjetlosti!


Komunicirajte s lakoćom


Email, poruke, govorni i video pozivi iz jedinstvenog sučelja!Budite svugdje produktivni


Komunicirajte, organizirajte se i surađujte na putu!

Efikasno se organizirajte

Jednostavno planirajte sastanke i projekte!Ako se pitate: Da li je sve to uistinu moguće? Odgovor je DA!

Obratite se Miadriji, Google Apps Authorized Reselleru i neka danas bude prvi dan boljeg sutra za vaše poslovanje!